Over Vormingplus

U bent hier

Home > Over Vormingplus

 Vormingplus Waas-en-Dender is één van de 13 regionale volkshogescholen in Vlaanderen, erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

Vormingplus Waas-en-Dender organiseert een waaier aan educatieve activiteiten die volwassenen persoonlijke, sociale en culturele competenties bijbrengen en de deelname aan de samenleving stimuleren.

Vormingplus Waas-en-Dender streeft ernaar de kans om blijvend bij te leren binnen het bereik van iedere inwoner te brengen, met bijzondere aandacht voor groepen die moeilijker hun weg naar vorming vinden.

Vormingplus Waas-en-Dender gebruikt  een breed gamma aan werkvormen en brengt het plezier van het leren bij. Dit gebeurt in samenspraak en samenwerking met tal van sociale en culturele sleutelfiguren, organisaties en sectoren die Vormingplus Waas-en-Dender wil stimuleren en inspireren.

Als dynamische organisatie wil Vormingplus Waas-en-Dender garant staan voor expertise, vernieuwing, diversiteit en betrokkenheid. We werken in de regio van de arrondissementen Sint-Niklaas en Dendermonde

Wie is wie?

Medewerkers: bekijk de lijst

Raad van Bestuur

 • Hilde Reyniers (voorzitter)
 • Hugo De Blende
 • Herman De Graef
 • Pieter Malengier
 • Inge Smolders
 • Liliane Somers 
 • Frauke Van Goethem
 • Piet Van Heddegem

Algemene Vergadering

 • Dirk Backaert
 • Annemie Barbieur
 • Piet Breda
 • Elke Clompen
 • Marc Colpaert
 • Hugo De Blende
 • Herman De Graef
 • Theo De Meyer
 • Piet De Smet
 • FenneChien Huylebroeck
 • Nelly Maes
 • Pieter Malengier
 • Nick Meiresone
 • Hans Onselaere
 • Hilde Reyniers
 • Inge Smolders
 • Liliane Somers
 • Martina Temmerman
 • Marc Timmerman
 • Wendy Van den Abbeele
 • Maartje Van der Laak
 • Frauke Van Goethem
 • Piet Van Heddegem
 • Raf Van Roeyen
 • Pat Vanderhaeghe

Missie & Visie

We onderschrijven de missie en de visie van de 13 regionale volkshogescholen in Vlaanderen

Missie

Vormingplus Waas-en-Dender is een autonoom sociaal-cultureel vormingscentrum voor de regio van de arrondissementen Sint-Niklaas en Dendermonde.

Wat wil Vormingplus Waas-en-Dender?

Vormingplus Waas-en-Dender wil volwassenen de mogelijkheid bieden om zich in hun vrije tijd verder te ontwikkelen en hun persoonlijke, sociale en culturele competenties te vergroten. Vormingplus Waas-en-Dender stimuleert de participatie van mensen en groepen aan het maatschappelijke en culturele leven en versterkt  hun weerbaarheid en engagement in de samenleving. Tegelijk wil Vormingplus Waas-en-Dender dicht bij de mensen ruimten creëren die tot interactie en ontmoeting uitnodigen om zo mensen ertoe aan te zetten van en met elkaar te leren op een ongedwongen en aangename manier.

Wat doet Vormingplus?

Vormingplus Waas-en-Dender garandeert binnen de regio een breed en boeiend aanbod van vormingsinitiatieven. Dat aanbod is voor iedereen gemakkelijk toegankelijk, betaalbaar en zinvol. Het speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en omvat die thema's die relevant zijn voor de inwoners van de regio.

Vormingplus Waas-en-Dender doet dat op eigen initiatief of samen met sleutelfiguren en organisaties die op allerlei terreinen actief kunnen zijn. Zo overlegt Vormingplus Waas-en-Dender met middenveldorganisaties, publieke dienstverleners, lokale besturen en overheden, ... en stimuleert hen ook tot onderlinge samenwerking.

Door samenwerking met andere organisaties streeft Vormingplus Waas-en-Dender naar een sterk en goed gespreid vormingsaanbod in de regio.

Voor wie? Hoe?

Alle Vormingplus-initiatieven komen tegemoet aan educatieve vragen en behoeften die leven bij inwoners van de regio, van de grootste tot de kleinste gemeente. Speciale aandacht heeft Vormingplus Waas-en-Dender voor maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen met specifieke educatieve noden. Vormingplus Waas-en-Dender wil doelgroepen aanspreken die door andere educatieve instanties niet worden bereikt maar ook de werking met bereikte groepen uitbreiden en intenser maken.

Zowel de aanpak als de inhoud van de Vormingplus-initiatieven sluiten aan bij de leefwereld, ervaringen en capaciteiten van de deelnemers. Vormingplus Waas-en-Dender beschouwt dit als een cruciale voorwaarde om integrerend en inclusief te werken.

In zijn aanbod experimenteert Vormingplus Waas-en-Dender met nieuwe en vernieuwende manieren van sociaal-cultureel vormingswerk.

Visie

Mens

Vormingplus Waas-en-Dender wil iedere mens gelijke kansen geven om zich maximaal te ontwikkelen als een zelfstandige, zingevende, creatieve en sociaal voelende volwassene die kritisch denkt en voor zijn mening uitkomt. De educatieve interesses en behoeften van de volwassen inwoners van de streek zijn daarbij het uitgangspunt.

Samenleving

Vormingplus Waas-en-Dender wil bijdragen tot de ontwikkeling van een democratische en solidaire maatschappij en maakt werk van diversiteit en duurzaamheid. Vormingplus Waas-en-Dender streeft naar een samenleving waar mensen met verschillende visies en levensbeschouwingen elkaar respecteren, bevragen en beïnvloeden. Het Vormingplus-aanbod weerspiegelt dus een sociale betrokkenheid. Door participatie, engagement en verantwoordelijkheid aan te moedigen, wil Vormingplus Waas-en-Dender ook zelf een invloed hebben op maatschappelijke veranderingen.

Kwaliteit

Vormingplus staat voor deskundigheid en terreinkennis. Vormingplus Waas-en-Dender profileert zich als betrouwbare en professionele organisatie. Vormingplus Waas-en-Dender ziet zichzelf ook als continu lerende organisaties en voert een actief kwaliteitszorgbeleid. De sociaal-culturele methodiek is een belangrijke kwaliteitsstandaard. Ze staat voor een aanpak die maximaal rekening houdt met het doelpubliek.

Een zorgzaam beleid voor de gemotiveerde en bekwame personeelsleden, freelancers en vrijwilligers is de garantie voor een sterke interne organisatie.

Netwerking

Vormingplus Waas-en-Dender is netwerkvaardig, staat altijd open voor dialoog en bundelt graag zijn krachten met andere organisaties. Door uitwisseling weet Vormingplus Waas-en-Dender de eigen kennis en expertise verder op te bouwen. Vormingplus Waas-en-Dender heeft de ambitie nog verder te groeien in zijn rol van sterke en gewaardeerde partner in de regio. medewerkers 

GRATIS BROCHURE

Bekijk de brochure van het najaar 2019.

Of schrijf je in en krijg ze twee keer per jaar gratis.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

You must have Javascript enabled to use this form.